מהו ביטוח תאונות תלמידים

שלומית ברק, עו"ד

שלומית ברק, עו"ד

משרד עורכי דין נזיקין

ביטוח תאונות תלמידים הינו ביטוח קבוצתי שמבטח תלמידים מפני תאונות אישיות שנגרמו להם בכל מקום, בכל עת, ובכל שעות היממה, לרבות תאונה שנגרמה להם ללא כל קשר למוסד החינוכי שבו הם לומדים, וכן ללא כל קשר לשאלה באשמת מי אירעה התאונה.

כלומר, זהו ביטוח שמבטח את התלמידים 24/7 מפני תאונות אישיות, כולל בחופשים, חגים, סופי שבוע, שעות אחר הלימודים, וכדומה. מדובר, למשל, במקרים בהם התלמיד נפגע בביתו שלו, במהלך טיול פרטי בארץ או בחו"ל, בעת רכיבה על אופניים, וכיו"ב.

הביטוח מבטח ילדים מגיל 3, שלומדים בגן ילדים, ועד לתלמידי י"ב במוסד חינוכי מוכר, ואף את הוריהם/בני משפחה של התלמידים שהשתתפו ללא תשלום בפעילות רשמית של המוסד החינוכי (כגון הורה מלווה בטיול בית ספר). 

החובה לארגן את ביטוח התלמידים מוטלת על הרשות המוניציפאלית, וזאת לפי סעיף 6(ד1)(1) לחוק חינוך חובה, תש"ט-1949, שקובע כך: "מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד; רשויות החינוך המקומיות יתקשרו בחוזה ביטוח כאמור עם מי שזכה במכרז שנערך לפי הוראות סעיף 198ב לפקודת העיריות, ובהתאם להסדר שנקבע באותו סעיף."

 

דמי ביטוח תלמידים 

מימון דמי ביטוח תלמידים נעשה על ידי הורי התלמידים, באופן לפיו הוא נגבה על ידי בית הספר בתחילת השנה, במסגרת סל התשלומים השנתי במערכת החינוך.

סכום דמי הביטוח כפוף לסכום הגבייה השנתי המירבי, שעומד על סך של 49 ₪ נכון לשנת 2022 (למעשה, דמי ביטוח תאונות תלמידים הינו גם תשלום החובה היחידי שחל כיום במערכת החינוך). 

 

מה מכסה ביטוח תלמידים 

ביטוח התלמידים מכסה נזקים גופניים שונים שנגרמו לתלמידים מתאונות אישיות, אולם יש לשים לב שהוא לא מכסה נזקים שנגרמו מתאונות דרכים (שמכוסות על ידי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים), תאונות עבודה (שמכוסות על ידי חוק הביטוח הלאומי), ופעולות איבה (שמכוסות על ידי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה). 

הנזקים שמכוסים על ידי הביטוח כוללים גם נכות – מלאה או חלקית, קבועה או זמנית – וכן מקרי מוות. 

ההוצאות הכספיות שמכוסות על ידי הביטוח כוללות גם הוצאות רפואיות שאינן מכוסות על ידי חוק ביטוח בריאות ממלכתי והוצאות חילוץ. 

 

עד מתי ניתן להגיש תביעה לפי ביטוח תלמידים 

עקרונית, ניתן להגיש תביעת ביטוח רק עד 3 שנים לאחר קרות התאונה (לפי סעיף 31 לחוק חוזה ביטוח), וזאת בשונה מ-7 שנות ההתיישנות שנהוגות בדרך כלל בתביעות אזרחיות. 

עם זאת, יש לזכור שאת 3 שנות ההתיישנות בתביעות הביטוח יש למנות לגבי תלמידים קטינים רק כאשר הם מגיעים לגיל 18 והופכים לבוגרים. לפיכך, ניתן למעשה להגיש את תביעת הביטוח לגבי תלמידים קטינים עד שהם מגיעים לגיל 21, וזאת גם אם התאונה עצמה אירעה שנים רבות לפני כן. 

עם זאת, מומלץ לא להתמהמה עם הגשת התביעה ולהגיש אותה סמוך להתגבשותם הסופית של כל הנזקים עקב התאונה וזאת על מנת להקל על הוכחת התביעה מבחינה ראייתית, וכן ועל מנת לקבל את תשלום הפיצויים בהקדם האפשרי. 

 

איך מגישים תביעה לפי ביטוח תלמידים 

כמו בכל תביעת ביטוח אחרת, יש למלא את פרטי טופס התביעה של חברת הביטוח שביטחה את התלמיד הרלוונטי ולהגיש אותה לחברת הביטוח בצירוף כל המסמכים הנלווים (ניתן לקבל את טופס התביעה באמצעות מזכירות בית הספר של התלמיד או באתר האינטרנט של חברת ביטוח). 

לכל חברת ביטוח יש אמנם טופס תביעה משלה, אולם בדרך כלל מדובר בטופס שכולל בעיקרו את פרטי זיהוי של התלמיד, הוריו, בית הספר שלו, וכן פרטי תיאור של התאונה, לרבות מועד התאונה, מיקומה, ואופן התרחשותה. 

יש לצרף לטופס התביעה את כל המסמכים הנלווים הנדרשים, ולרבות:

  • צילום תעודת זהות של שני הוריו של התלמיד, כולל הספח שבו מופיעים פרטי התלמיד.
  • אישור על היעדרות התלמיד מהלימודים עקב התאונה, וזאת מטעם המוסד החינוכי שלו.
  • מסמכים מגופים ציבוריים שהיו מעורבים לאחר התאונה, ככל שהם היו מעורבים, כגון המשטרה, מגן דוד, המוסד לביטוח לאומי, ועוד. 
  • כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לתאונה, לרבות צילומי הדמייה, תוצאות בדיקות, וכדומה.
  • כתב ויתור סודיות רפואית. 
  • יפוי כח לעו"ד שמייצג את התובעים, ככל שהתביעה מוגשת ע"י עו"ד.  

מאמרים נוספים

שלומית ברק – עורכת דין רשלנות רפואית

אל תתפשרו על הזכויות שלכם!

צרו קשר עוד היום לקבלת ייעוץ משפטי מעורכת הדין שלומית ברק

דילוג לתוכן