אילו זכויות ניתן לקבל מהביטוח הלאומי עקב פגיעה בעבודה

שלומית ברק, עו"ד

שלומית ברק, עו"ד

משרד עורכי דין נזיקין

החוק בישראל מגן על העובד ומעמדו הסוציאלי. מסיבה זו נקבעו חוקים ותקנות שהמעסיק חייב לעמוד בהם. אלו נועדו להבטיח את בטיחותו ושלמות גופו ונפשו של העובד. לצידם נקבעו זכויות רפואיות וכספיות שהעובד זכאי לממש במסגרת חוק הביטוח הלאומי אם וכאשר הוא נפגע עקב תאונת עבודה.

לזכות הנפגע בתאונת עבודה עומדות זכויות נוספות שמגיעות לו מהמעסיק במהלך היעדרותו ממקום העבודה עקב פציעתו ולאחר חזרתו. 

מהי תאונת עבודה?

סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר תאונת עבודה כתאונה שאירעה לעובד תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל המעסיק או מטעמו, לרבות תאונת דרכים.

תאונת עבודה כוללת גם תאונות שאירעו לעובד בדרכו לעבודה או ממנה ומחלות שהעובד לקה בהן עקב עבודתו או עקב חשיפה לחומרים הגורמים למחלות בהם לקה במקום העבודה.

אילו זכויות מגיעות לעובדים שנפגעו בתאונות עבודה מהמעסיק?

  • ימי חופשה שנתית – במקרים בהם יחסי עובד- מעביד נמשכו במשך כל השנה שקדמה למועד התאונה וכללו לכל הפחות 200 ימי עבודה, העובד זכאי לצבור את מכסת ימי החופשה שמגיעים לו במלואם. אותו כנ"ל תקף במקרים בהם עובד עבד בחלק מהשנה שבה אירעה התאונה, ובתנאי שעבד 240 ימי עבודה לכל הפחות.
  • ביטוח פנסיוני – אף על פי שהמעסיק לא נדרש להפקיד כספים בקרן של העובד בתקופת אי כושר עקב תאונת עבודה, על מנת להימנע משבירת הרצף הביטוחי ובעיות מיסוי עתידיות, כדאי שהמעסיק ימשיך להפריש כספים ויתקזז עם העובד בתשלומי שכר עתידיים.

אילו זכויות מגיעות לעובדים שנפגעו בתאונת עבודה מהביטוח הלאומי?

  • דמי פגיעה – עובד שנפגע בתאונת עבודה זכאי לקבל מהביטוח הלאומי דמי פגיעה בגובה 75% משכרו, שחישובם יתבסס על 3 החודשים שקדמו להפסקת עבודתו בשל הפגיעה. את דמי הפגיעה העובד זכאי לקבל עד ל- 90 יום ממועד התאונה החל מיום למחרת מועד התאונה. במקרים בהם היעדרותו מנתה לכל היותר 12 ימים, הוא זכאי לקבל דמי פגיעה עבור ימים אלו החל מהיום השלישי להיעדרותו.
  • גמלת נכות – מי שאושרה תביעתו לדמי פגיעה ונותר עם נכות בעקבותיה זכאי לקבל גמלת נכות בהתאם לאחוזי הנכות שייקבעו לו במסגרת וועדה רפואית. עובד שנפגע בתאונת עבודה זכאי לקבל קצבה החל מ20% נכות. הנכות עשויה להיקבע כזמנית או כקבועה. אם היא זמנית, ייתכן שהנפגע יזומן לוועדה רפואית נוספת לקביעה מחודשת של דרגת הפגיעה ואחוזי הנכות של הנפגע. בכל מקרה, ניתן להגיש החמרת מצב לקביעה מחדש של אחוזי הנכות 6 חודשים לאחר הוועדה האחרונה, ללא הגבלה. 
  • ראוי להוסיף כי מי שנקבעה לו נכות זמנית ולא חזר לעבודה עשוי לקבל גמלה למשך 6 חודשים במסגרת בקשה להכרה כנכה נזקק
  • טיפול רפואי – מי שהוכר כנפגע תאונת עבודה או מחלת מקצוע על ידי המוסד לביטוח לאומי זכאי לפנות לקופת החולים ולרופאים מומחים עם פרוטוקול הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי וטופס הפנייה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי בל/250. זכאות זו מקנה לו טיפולים הכוללים אשפוז, תרופות, בדיקות רפואיות, צילומים, ניתוחים, מכשור אורתופדי ואביזרים רפואיים (בהתאם למחירון קופת החולים והיקף הכיסוי שניתן על ידה למבוטחים). עובדים עצמאים זכאים לקבל את אותם טיפולים באמצעות טופס בקשה לטיפול רפואי בקופת חולים בל/283.

חשוב לדעת,

העובד רשאי להגיש תביעה לנכות גם שנים לאחר יום התאונה או הפגיעה שאירעה במסגרת העבודה. יחד עם זאת המועד הנכון להגיש את התביעה הוא בסמוך לאחר התאונה. שיהוי בהגשת תביעה לביטוח לאומי יפגע בגובה הגמלה.אם נפגע הגיש את התביעה למעלה משנה לאחר התאונה זכאי לקבל קצבת נכות עבור 12 חודשים מיום התביעה, שישולמו לו רטרואקטיבית. במידה והעובד יהיה זכאי לקבל מענק, הוא יהיה זכאי לקבל מענק מופחת באופן יחסי לאיחור במועד הגשת התביעה. לכן חשוב מאד לא להתעכב בהגשת תביעה לביטוח לאומי

זכויות העובד שנפגע בתאונת עבודה במקרים בהם המעסיק לא שילם עבורו ביטוח לאומי

עובדים שכירים לא מחויבים לשלם דמי ביטוח לאומי, שכן החובה חלה על המעסיקים. כאשר העובד מועסק בכמה מקומות שונים, כל מעסיק נדרש לשלם עבורו ביטוח לאומי בהתאם להיקף המשרה והשכר של העובד.

במקרים בהם המעסיק לא שילם את דמי הביטוח הלאומי של העובד, וזה נפגע במסגרת תאונת עבודה, הוא עדיין זכאי לממש את כל הזכויות הקבועות לו בחוק.

לסיכום,

נפגעי תאונות עבודה זכאים לממש זכויות שונות, שנועדו לסייע להם להשתקם, להחלים ולשמור על מעמדם הסוציאלי ורווחתם הפיזית והנפשית.

על מנת לאפשר לעובד לממש את מלוא הזכויות שמגיעות לו ולהתרכז בשיקום ובהחלמה מומלץ להיעזר בעורך דין תאונות עבודה שמתמחה בתביעות מול ביטוח לאומי.

מאמרים נוספים

שלומית ברק – עורכת דין רשלנות רפואית

אל תתפשרו על הזכויות שלכם!

צרו קשר עוד היום לקבלת ייעוץ משפטי מעורכת הדין שלומית ברק

דילוג לתוכן