תאונת עבודה עקב הרמת משא כבד

שלומית ברק, עו"ד

שלומית ברק, עו"ד

משרד עורכי דין נזיקין

עניין שנדון לאחרונה ע"י כב' השופט יחזקאל נשיא בית המשפט השלום בהרצליה.עובד אופרה שתפקידו היה פריקת והעמסת מכולות של חלקי תפאורות של האופרות בניית תפאורות וכיו"ב.העבודה היתה כרוכה בהרמת משאות כבדים.במהלך העבודה הרים חלקי תפאורה כבדים ונגרם נזק לגבו. בית המשפט פסק כי יש להחיל את סטנדרט הזהירות שנקבע ע"י בית המשפט העליון בפרשת מרקוביץ'.

 

בית המשפט קבע כי:

 

התקנות הישנות והתקנות החדשות קובעות תקרת משקלים שונים בהתאם לפרקי הזמן של ההרמות השונות במהלך יום העבודה. ככל שההרמות מתבצעות עד שעתיים ביום – משקל של כל משא לאדם לא יעלה על 12.5 ק"ג. ברם, שעה שההרמות מתבצעות בפרק זה העולה על שעתיים ביום – המשקל המרבי של כל משא לא יעלה על 10 ק"ג;

בית המשפט קבע כי כי מלשון התקנות ברי כי די בכך שפרק הזמן עלה על שעתיים וכי באחד המקרים הורם משא העולה על 10 ק"ג, על מנת לקבוע כי התקנה הופרה; למרות שלא הוגשה חוות דעת בטיחותית ומאחר והאופרה לא ביצעה חקירה לאחר הארוע קבע בית המשפט כי אילו

הייתה מתבצעת בדיקה שכזו, התובע היה נשאל על נסיבותיה (לא נטען כי התובע תושאל). חזקה כי האופרה היתה בודקת בין היתר, את משקל המשא שהורם, משך זמן ההרמה, כמו גם האם הורם בהתאם לאופן ההרמה הנדרש ובהתאם לכללי הזהירות שיש לנקוט, כפי שמופיע באותה חוברת הדרכה אשר לא הוכח כי נמסרה לתובע, וכל זאת במטרה להסיק מסקנות שיביאו למניעת היתכנותם של אירועים מסוג זה;

 

לאור כל האמור לעיל, שוכנעתי כי התובע הרים את נטל השכנוע המוטל עליו להוכחת תביעתו כי האופרה הפרה כלפיו את חובת הזהירות בעת שהעסיקה אותו בהרמת משא במשקל ובפרק זמן שאינו בהתאם לסטנדרט הזהירות שנקבע בפרשת מרקוביץ, וזאת בהתאמה לתקנות החדשות,דהיינו כי שני העובדים הרימו למעלה מ-20 ק"ג וכי עסקו בכך למעלה משעתיים באותו יום. האופרה לא הביאה ראיות להפרכת טענתו זו של התובע ועל כן היא חבה באחריות כלפיו לנזקיו

 

באשר לחבותם של יועצי הבטיחות – מראיותיהם ומראיות האופרה קבע בית המשפט כי הכהן היה הרוח החיה בכל הנוגע להוראות הבטיחות וכי ליווה באופן צמוד, הן את תכנון הקמת התפאורה והן את אופן ביצוען. בסמוך לפני התאונה אף הורה לאופרה לוודא כי בוצעה לעובדים הדרכת בטיחות "בנושא הסיכונים בזמן הקמה/פרוק הופעה".

ברם, משהוכח כי הוראת הבטיחות שניתנו ע"י הכהן אינן מתיישבות עם הוראות התקנות החדשות, כמו גם התקנות הישנות, ולו רק באשר למשקל ופרק זמן ההרמה במהלך היום – המסקנה הינה כי יועצי הבטיחות הפרו את התחייבויותיהם כלפי האופרה.

 

למקרים נוספים של תאונות עבודה עילות לתביעה ולהתייעצות עם עו"ד שלומית ברק ולקבלת סיכויי תביעה ללא תשלום מלאו את הפרטים בטופס המיועד או התקשרו 052-4896289 כמו כן, במקרים אחרים של תאונות, יש לפנות לעו"ד תאונות דרכים.

מאמרים נוספים

שלומית ברק – עורכת דין רשלנות רפואית

אל תתפשרו על הזכויות שלכם!

צרו קשר עוד היום לקבלת ייעוץ משפטי מעורכת הדין שלומית ברק

דילוג לתוכן