פיצויים בגין נזקי טביעה

שלומית ברק, עו"ד

שלומית ברק, עו"ד

משרד עורכי דין נזיקין

טביעה בים-אחריות העירייה עקב העדר שילוט

  1. בית משפט השלום בירושלים קיבל לאחרונה ביום 19.4.15 תביעה שהגישו הוריה של ילדה בת 3 שטבעה בים באשדוד.
  2. בית המשפט פסק כי לנוכח התרשלות הנתבעים באי הצבת שילוט האוסר על הרחצה בחוף, מוטל עליהם הנטל להראות כי אפילו היו מקיימים את חובותיהם כדין, לא היה בכך כדי להועיל לנפגע ולמנוע את הטביעה. הנתבעים לא עמדו בנטל זה.התביעה הוגשה נגד עיריית אשדוד,שהינה אחראית על החוף בו טבעה המנוחה, ונגד חברת החשמל אשר הייתה אחראית על הקמת ותחזוקת מתקן מוצא מי הקירור של תחנת הכוח "אשכול" אל הים, המצוי סמוך למקום בו טבעה המנוחה. כמו כן הוגשה התביעה נ' חברת הנמלים המחזיקה בחוף זה.
  3. בית המשפט פסק כי הוכח שהחוף הצפוני הוכרז ע"י שר הפנים כחוף אסור לרחצה, מן הטעם שהוא עלול לסכן את חייהם של בני אדם. משהוכח שלא הוצבו שלטים בחוף הצפוני על אף שהייתה חובה לעשות כן לפי חוק ההסדרה. בית המשפט שאל את עצמו על מי האחריות עפ"י חוק זה על העירייה או על המדינה?
  4.  ס' 2 לחוק ההסדרה קובע, כי הרשות המקומית שבתחומה נמצא החוף האסור לרחצה היא זו שאחראית להציב את השלטים, ואולם, אם החוף נמצא מחוץ לתחומה של הרשות המקומית, תציב המדינה את השלטים.מכאן שהשאלה על מי מוטלת החובה להציב את השלטים תלויה, בין היתר, בשאלה האם החוף הצפוני נמצא בתחום השיפוט של עיריית אשדוד .בית המשפט קבע כי החוף הנ"ל מצוי בתחום השיפוט של העירייה  וכי עליה הייתה החובה להציב את השלטים האוסרים על הרחצה במקום .
  5. בית המשפט קבע גם שהמדינה התרשלה בפיקוח על הצבת השלטים בחוף זה והטיל גם עליה אחריות לנזק.
  6. בית המשפט הטיל אחריות גם על חברת החשמל וחברת הנמלים. גם על חברת החשמל אחריות בכך שלא מנעה את כניסתה של המנוחה לחוף על אף שיצרה סיכון הנובע מזרמי המתקן.
  7. גם חברת הנמלים נושאת באחריות, לנוכח חזקתה הכמעט בלעדית בחוף, חלה עליה חובה לפנות לגורמים הרלוונטיים על מנת שאלו יפעילו את סמכותם עפ"י דין,ויציבו שילוט האוסר על הרחצה. כמו כן היה עליה לדאוג להצבת שלטים בעצמה. באופן המזהיר את הציבור מפני מסוכנותו.
  8. בית המשפט הטיל על ההורים רשלנות תורמת מאחר ובחרו לשבת קרוב למתקן.
  9. ראוי לציין כי מס' חוקים מסדירים את חובותיהם של העירייה והמדינה לדאוג לביטחונם ובטיחותם של המתרחצים וכן להציב שלטים מתאימים.
  10. נזקה של המנוחה הוערך ע"י בית המשפט בכמליון וחצי ₪.

מאמרים נוספים

שלומית ברק – עורכת דין רשלנות רפואית

אל תתפשרו על הזכויות שלכם!

צרו קשר עוד היום לקבלת ייעוץ משפטי מעורכת הדין שלומית ברק

דילוג לתוכן