נפילה מסולם או ממקום גבוה אחריות מעביד

שלומית ברק, עו"ד

שלומית ברק, עו"ד

משרד עורכי דין נזיקין

נפילה מגובה אחריות

  1. ס' 50 לפקודת הבטיחות בעבודה קובע :" היה אדם צריך לעבוד במקום שממנו הוא עלול ליפול יותר משני מטרים, ואין המקום מאפשר אחיזת רגל בטוחה, יותקנו ויקוימו- ככל שהדבר מעשי במידה סבירה- אמצעים לבטיחותו ע"י גידור או באופן אחר"
  2. עובד מוסך שנפל מרמפה שגובהה מהרצפה 2.2 מטר נפל ונפצע פצעים קשים. העובד תבע את המעביד בעל המוסך על כך שהרמפה לא הייתה בטוחה ואיננה ממלאת אחר דרישות פקודת הבטיחות בעבודה.
  3. בית המשפט קיבל את התביעה. בית המשפט קבע כי אין מחלוקת כי גובה הרמפה הינו למעלה מ-2 מטר. בנסיבות אלה הייתה מוטלת על המעביד חובה לגדר את הרמפה או להתקין בה מעקה בטיחות  ובכך למנוע את הנפילה. בית המשפט קבע כי בעל המוסך הפר חובה זו.
  4. עוד אמר השופט כי ראוי היה לוודא שעל רצפת הרמפה לא יועמסו צמיגים באופן שימנע מעבר בטוח ביניהם.
  5. נקבע שהמעביד התרשל בנוסף להפרת החובה שבפקודת הבטיחות והמעביד חויב לפצות את העובד על נזקיו.
  6. חשוב להדגיש ככל שמדובר בעבודה בגובה או בעבודה במתקני הרמה מסוגים שונים וכן כאשר מדובר בעבודה על סולמות ונפילה מהסולם בתי המשפט מקפידים עם המעביד הקפדה רבה.
  7. לעניין סולמות קיימים כללים שהוציא המוסד לבטיחות וגיהות. חריגה מהכללים או סטייה מהוראות הבטיחות עלולה להטיל על המעביד אחריות בנזיקין.
  8. תיקים רבים בהם ייצגתי עובדים שנפגעו בנפילה מסולם או נפילה מפיגום או ממתקן גבוה אחר הסתיימו בפיצויים גבוהים לעובד.

מאמרים נוספים

שלומית ברק – עורכת דין רשלנות רפואית

אל תתפשרו על הזכויות שלכם!

צרו קשר עוד היום לקבלת ייעוץ משפטי מעורכת הדין שלומית ברק

דילוג לתוכן